Betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

OM OS

Popsi TV ejes og drives af POK  ApS, CVR-nr. DK39658178

Dyvekes Allé 4, 2300 København S

Maiken Ingvordsen hilsen@popsiogkrelle.dk

Christian Reinholtz christian@popsimusic.dk

FORTROLIGHED

Hos POK ApS er dine personlige kontaktoplysninger fortrolige og vi garanterer, at ingen andre vil få adgang til dem.

Abonnement på Popsi TV: For at tegne abonnement på Popsi TV skal kunden være fyldt 18 år. Kunden er ansvarlig for, at de oplysninger, som leveres i forbindelse med oprettelsen af brugerkontoen, er korrekte, og for løbende at meddele Popsi TV, hvis oplysningerne ændres. Kunden har ansvar for, at ingen anden får adgang til login-oplysninger og adgangskode. Kunden skal omgående meddele Popsi TV, hvis der er mistanke om, at en anden end kunden har fået adgang til login-oplysningerne og adgangskoden.

PERSONDATAPOLITIK
For at kunne abonnere på Popsi TV skal du oplyse: Navn, adresse, e-mailadresse og telefon/mobilnummer.
Ovenstående data og oplysninger om, hvilke varer du har købt, bliver jf.
Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse af data vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning - læs mere om vores persondatapolitik under menupunktet "PERSONDATAPOLITIK".
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig. Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Maiken Ingvordsen popsi@popsiogkrelle.dk eller Christian Reinholtz christian@popsimusic.dk., som er dataansvarlige på POK ApS.

COOKIES
Ved at benytte Popsi TV accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.

COPYRIGHT
Al billed- og tekst materiale på Popsi TV er underlagt beskyttelse i henhold til ophavretsloven og må ikke anvendes i strid hermed. Overtrædelse heraf kan medføre krav om fogedforbud såvel som krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Endvidere forbeholdes øvrige rettigheder i henhold til anden relevant immateriel lovgivning tillige med rettigheder i henhold til markedsføringsloven.

TEKNISKE FORUDSÆTNINGER

For at kunne anvende Popsi TV kræves det, at kunden har det nødvendige udstyr, software og tilsvarende internetkapacitet. Popsi TV har ikke ansvar for manglende levering, hvis det skyldes, at kunden ikke har det nødvendige udstyr, software og/eller internetkapacitet. Popsi TV har ikke ansvar for, at kunden ikke har adgang til indhold på grund af f.eks. overbelastning, fejl og/eller problem med software eller internetadgang/kapacitet.

Kunden kan få adgang til Popsi TVs indhold fra forskellige modtagerenheder. Popsi TV forbeholder sig ret til når som helst at ændre de tekniske forudsætninger for abonnementet.

PRIS, BETALING OG BETALINGSINFORMATION

Abonnementet til Popsi TV tegnes for en periode på 30 dage.

Betalingen af abonnementsafgiften sker på forskud, ved at afgiften trækkes på det betalingskort, som kunden har opgivet, og kunden modtager en mail med besked om at der trækkes beløbet fra det pågældende kort.

Abonnementsafgiften for en ny abonnementsperiode forfalder til betaling den sidste dag i indeværende abonnementsperiode.

Den gældende abonnementsafgift fremgår af prisen angivet på Popsi TVs websted. Hvis abonnementsafgiften for den kommende abonnementsperiode ændres, skal kunden meddeles herom pr. e-mail eller på Popsi TVs websted i god tid, inden den kommende abonnementsperiode påbegyndes. Samtlige priser er opgivet inklusive moms og i danske kroner (DKK).

Kunden har ansvar for, at kontoen, der er tilknyttet det betalingskort, som er angivet ved start af abonnementet, indeholder tilstrækkelige midler til at dække den abonnementsafgift, som til enhver tid debiteres. Hvis kunden ikke har tilstrækkelige midler på betalingsdagen, har Popsi TV ret til at afbryde eller begrænse adgangen til Popsi TV samt ret til at debitere kunden morarente i henhold til renteloven, lovfæstet rykkerafgift og i givet fald lovfæstet inkassoafgift. Endvidere har Popsi TV ret til at opsige abonnementet i dets helhed med omgående virkning, hvis betalingen er forsinket i mere end ti (10) kalenderdage.

AUTOMATISK FORNYELSE

Abonnementet fornys automatisk ved at abonnementsperioden forlænges med 30 dage, forudsat at kunden ikke har opsagt abonnementet før udgangen af den indeværende abonnementsperiode.

OPSIGELSE AF ABONNEMENT

Kunden har ret til når som helst at opsige abonnementet til ophør med virkning fra den indeværende abonnementsperiodes ophør eller, såfremt kunden anmoder om det, med umiddelbar virkning ved at kontakte Popsi TV kundeservice (kontaktoplysninger findes på Popsi TVs websted).

Popsi TV kan opsige abonnementet med umiddelbar virkning hvis Popsi TV  beslutter at lukke tjenesten helt eller delvist.

FORTRYDELSESRET

Kunden har ret til at opsige abonnementet senest 14 dage efter tegning af  abonnementet. For at udnytte fortrydelsesretten skal kunden inden fortrydelsesrettens udløb meddele Popsi TV, at kunden ønsker at træde tilbage fra aftalen. Hvis kunden logger ind på Popsi TV og påbegynder visning af indholdet, giver kunden sit samtykke til, at abonnementet er tegnet og kan således ikke gøre brug af fortrydelsesretten.

Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og dog senest 14 dage fra og med den dag, hvor Popsi TV bliver informeret om, om kundens beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten